Nyitra Utcai Általános Iskola bemutatása

A Nyitra Utcai Általános Iskola az idei évben ünnepli 60 éves évfordulóját. Az

évfordulós ünnepségsorozat nyitányának is tekinthető a tornaterem avatása.

1956 szeptemberében indult meg az oktatás az akkor frissen elkészült épületben. Az

évek során többször váltott profilt az iskola, volt német tagozatos, felzárkóztató osztályokat

fogadott be, majd 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A

két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást

kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az

idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy

tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két

nyelven gyakorolják.

Az intézmény jelentős sikereket ért el az elmúlt évek során az angol nyelv oktatásában.

Nyelvórákon és az angolul tanított tantárgyak tanulása során gazdag szókincsre és magabiztos

beszédkészségre tesznek szert a tanulók. Tanórán kívüli is színes programok sora segíti a

nyelvtanulást (angol projektnap, angol versmondó verseny, angol nyelvű drámafesztivál).

Az iskola programja kiemelt szerepet szán az egészséges életmódra nevelés, a sportolás

népszerűsítésének. Ezért jött létre az iskola sportegyesülete a Nyitra FreeTime SE. Röplabda,

természetjáró, foci, társastánc és rock and roll szakosztály működik. A tornateremben a

mindennapos testnevelés jegyében tartott órák mellett a fentieken kívül kölyökatlétika

szakosztály és egy röplabda csapat is tart edzéseket.

Ezért is nagy jelentőségű, hogy teljesen felújított, korszerű tornateremben folytathatjuk

a testnevelés oktatását. A Köznevelési GAMESZ beruházásában közel 3 millió forintból

megújultak a falak, a parketta és a nyílászárók. A decemberben elkezdődött munkálatok

sikeresen befejeződtek. A városi támogatásnak és a szakszerű munkálatoknak köszönhetően

tiszták lettek a falak, pormentes padozaton a legújabb szabványnak megfelelő pályajelölések

segítik a sportolást.

A felújított tornatermet Dr. Puskás Tivadar SZMJV polgármestere avatta. Részt vett az

ünnepi alkalmon Kántás Zoltán képviselő Úr, Fodor István a KLIK Szombathelyi Tankerület

igazgatója, Soós Kálmán Úr a szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgató helyettese,

Takács Imréné, intézményünk igazgatója és Czenkiné Pavlics Ágnes a SZK elnöke.

Polgármester Úr közvetlen hangú bestzéde után a vendégek szalagátvágással avatták fel

a termet. Látványos sportbemutató zárta a programot.

Diákjaink nagy örömmel és lelkesedéssel vették újra birtokba a régiből újjá varázsolt

tornatermet.