Beköszöntő

Tisztelt Látogató!

A Nyitra Utcai Általános Iskolát 1956-ban alapították. A Szombathely keleti részén elhelyezkedő oktatási létesítményünk kellemes, zajmentes, parkosított környezetben, hatalmas udvarral körülvéve található, minden irányból jól megközelíthető.

A Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. A korai években kapott két tanítási nyelvű oktatás nemzetközi szemlélethez segíti a tanulókat.

A különböző nemzetiségű emberek között a kommunikáció eszköze az angol nyelv, iskolánkban az anyanyelvi környezet kialakítására törekszünk, melynek megteremtésével kiváló lehetőséget biztosítunk a tanulók angol nyelvtudásának fejlesztésére. Már 1. évfolyamtól angol nyelven tanítjuk a környezetismeretet, technikát és a testnevelést; 5. évfolyamtól új tantárgy a célnyelvi civilizáció amely a technikát váltja fel a célnyelven tanított tantárgyak között. Hetedik évfolyamtól a földrajzot, biológiát és a célnyelvi civilizációt oktatjuk angol nyelven. Ezen tantárgyakhoz természetesen angol nyelvű szakjegyzeteket használunk. Mindezek mellett nyolc éven keresztül heti 5 órában tanítjuk az angol nyelvet, csoportbontásban, anyanyelvi lektor közreműködésével.

Az angol nyelv tanítása mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi kultúra ápolására, a hagyományok tiszteletére.

A diákokat iskolai és iskolán kívüli tevékenységek egész sorával segítjük a szabadidő hasznos eltöltésében. Kiemelten fontosnak tartjuk a sport- és kulturális tevékenységeket. Különböző szakkörök, kézműves foglalkozások, sportkör színesítik az iskolai életet.

A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában több alkalommal megmérettetjük diákjainkat. Hatodik és nyolcadik évfolyamon célnyelvi mérő vizsgát tesznek, negyedik évfolyamon szintmérő „vizsgát” tartunk.

A diákok az oktatási folyamat során részt vehetnek angol nyelvterületen zajló kiránduláson, ahol ezen idő alatt intenzíven bővíthetik angol nyelvi ismereteiket, megismerkedhetnek az angol kultúra elemeivel. Angol nyelvű versmondó-verseny, drámafesztivál, projekt napok szervezésével, versenyeken való részvétellel és felkészüléssel is hozzájárulunk a célnyelvi kultúra megismeréséhez.

A magasan kvalifikált pedagógusok, a jó infrastruktúra (jól felszerelt tantermek, számítástechnika terem, könyvtár, természettudományi előadó, tornaterem stb.) színvonalas oktatást biztosítanak. Nagy segítséget nyújt az oktató-nevelő munkánkban és a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésében az iskola könyvtára is, amely jelentős nyomtatott és elektronikus dokumentum-gyűjteménnyel rendelkezik.

A Nyitra Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programjában a következő módon fogalmaztuk meg legfőbb célunkat:

„Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt …”

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.