Alapítvány

Iskolánk alapítványának új neve:

“Nyitra Utcai Általános Iskoláért” Alapítvány

  Bankszámla szám: 11747006 – 20102939

  Adószáma: 19244404-1-18

Előre is köszönjük, ha nekünk ajánlja fel adója egy százalékát.

 


Ismertető iskolánk alapítványáról

 

Az alapítvány célja:

  • segíteni az iskola tanulóit
    és a kor követelményeinek megfelelő, eredményes oktató-nevelő munkát.

A támogatás formái:

  • tanulmányi, kulturális és sportprogramok, versenyek támogatása;
  • az iskola anyagi, technikai feltételeinek javítása;
  • tehetséggondozó szakkörök támogatása;
  • az iskolai közösségtudat kialakulásának erősítése ( pl. iskolai jelvény );
  • minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti
    a tanulók eredményes, magasszintű oktatását, nevelését;

Köszönjük a támogatását mindazoknak a szülőknek, tanároknak, volt tanítványoknak, akik felajánlásukkal az iskola működését segítik.

 

Mátis Edit

a Kuratórium elnöke

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.