Diákönkormányzat (DÖK)

A diákönkormányzat működése a Nyitra Utcai Általános Iskolában 2012-2018

A 2012-13-as tanévtől vállalta Martin Eszter és Katicsné Dávid Erika a Diákönkormányzat munkájának segítését.

A DÖK feladata iskolai programok szervezése, lebonyolítása a Szülői Közösség segítségével. A felső tagozat minden osztályában van néhány tagja az önkormányzatnak, akik részt vesznek a szervezésben az Elnök (Szabó Noémi) és helyettese (Filipánits Evelin) vezetésével.

A DÖK feladatai az első félévben a Luca napi vásár illetve papírgyűjtés szervezése az SZK-val együttműködve. A második félévben a legnagyobb feladat a Farsang megszervezése. A 2012-13-as tanév óta külön szervezzük az alsós és a felsős farsangot, így a gyerekek jobban érzik magukat, a két korosztály programjai különbözőek, a felsősök nem akarnak már jelmezt viselni, viszont szívesen készülnek táncos produkciókkal. Nagyon jól együtt tudunk működni az SZK-val, sokat segítenek a szülők, így nagyon jó hangulatban telnek a farsangi délutánok.

Májusban szervezzük meg a Diáknapot, a farsangi bevétel felhasználásával. A diáknapi programokat igyekszünk változatosan szervezni, széles a paletta:

  • Múzeum- és színházlátogatás
  • tantermi színház meghívása
  • mozi
  • ugrálóvár

A DÖK Elnök és helyettese rendszeresen járnak a megyei diákönkormányzati ülésekre és gyakran részt veszünk a városi rendezvényeken. A tavalyi országos diákparlamenten Szabó Noémi képviselte városunk diákjait.

Minden évben részt veszünk az „Impressziók” diák közéleti megyei versenyen, amelyen a gyerekek számot adnak a diákjogokról  és kötelezettségekről szerzett ismereteikről.

A diákok szívesen és lelkesen dolgoznak a diákönkormányzat programjain.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.