Étkezés

Étkezési díj fizetés:
Az étkezési díj készpénzben történő fizetése az intézményben megszűnik, erre kizárólag a Nádasdy Ferenc utca 4. szám alatti irodában és az Unicredit Bankban lesz lehetőség.
Átutalásos fizetés:
10918001-00000129-17550206 számú bankszámlára kell utalni.
Közlemény rovatba fel kell tüntetni: Tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot.
Egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön utalásra!
Több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget!
Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 20-ig esedékes!
A pontos összegről a 06/20/327-0350 telefonszámon kérhető információ.
Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni. A szakorvosi igazolás másolatát csatolni szükséges.
Étkezés lemondása: Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 08:30 óráig lehetséges. A lemondást a 06/20/327-0350 telefonszámon vagy az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A 100 % díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon vagy e-mailen. A tanuló hiányzása nem vonja maga után automatikusan az étkezés lemondását!
Az igénybe vett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudják figyelembe venni!
Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ, az Adatkezelési tájékoztató a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található. A nyilatkozatok, igazolások e-mailben is visszaküldhetők az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre.

Iskolánkban a HUNGAST vállalat végzi az étkeztetést.

A diákétkeztetéssel kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás az Aranypatak Étterem telefonszámain kérhető: 94/510-005 és 94/340-120.

Iskolai ügyintéző: Szilvágyiné Szalai Erika,
a Vadvirág Óvoda (Selmec u. 2.) titkára.
 Telefon: 06 20/327-0350

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.