Határtalanul 2016

Osztálykirándulás – bűvös szó

Nyertünk egy felvidéki, 4 napos túrát a Határtalanul program keretében, melyet az állam – EMMI – támogat. Sokat készültünk az útra Szlovákia gazdaságát, földrajzát, az ott lakó magyarok eloszlását, a híres embereket tudakoltuk. Komáromtól csak az Erzsébet-híd választja el Komárnót a Dunán. Vetettünk egy pillantást a Szent István lovasszoborra, melynek 2004-es avatásakor nem engedték át a hídon Sólyom László köztársasági elnököt. Nemzeti színű szalagot helyeztünk el a magyaros ruhában mesélő Jókai szobornál /Berecz Gyula 1937/, majd Bartók Béla emléktáblájára, aki koncertezett itt 1924-ben. A városban  ismerte meg Lillát Csokonai, de itt jelent meg a Mindenes Gyűjtemény, a Péczeli József által kiadott újság 1789-ben. Talán a legismertebb az Európa udvar, ahol a különböző nemzetek házait építették fel, sok szobortól keretezve. Nyertes csapatunk 38 országot sorolt elő és 16 szobornak tudtuk a nevét, kit ábrázol. Klapka György a szabadságharc leverése után is tartotta a várat, erről megemlékeztünk a városháza előtti szobránál.

Nagysallón az 1848-1849. szabadságharc egyik ütközetét vívták, magyar nyelvű monumentális emlékmű hirdeti győzelmünket.

Szklabonya, azaz  Mikszáthfalva az írói jubileum 40. évétől, sajnos csak tíz évig, Trianonig. Hihetetlen, hogy egy csöpp faluból ilyen hírnévre tett szert. Szülei még Mixádt néven szerepelnek a temető fejfáján. Kétszer nősült, mindkétszer Mauks Ilonát vette feleségül. A kiállításon egy névjegykártyára írt meghívón azt írja, akinek nincs fekete ruhája, szürkében is jöhet hozzájuk.  Az udvaron régi játékokkal játszhattunk, amíg az egyik labda az ereszcsatornában nem landolt.

Kékkő, Balassi Bálint ősi fészke, bár Zólyomban született, itt keresztelték meg a vártemplomban. A helység Szlovákia legkisebb városa 1200 fő lakossal. Nevét a kéken csillogó kövekről kapta.

Rimaszombaton meglátogattuk a Tompa Mihály Alapiskolát. Műsort és ajándékot adtunk a gyerekeknek.

Gombaszög eddig ismeretlen név volt számunkra, most tudjuk, hogy csodálatos cseppkőbarlangjában él a vakrák, 2,6 cm-én 294 lábbal, békében a foltos szalamandrával. A cseppkövek üregesek, spagettire emlékeztetve lógnak a vörös-fekete-barna színű mennyezetről.

Rozsnyó érdekes kincset rejteget, az indiai Agrához hasonlóan a szerelem mauzóleumát, ahol Andrássy Dénes és a bécsi színésznő Hablovecz Franciska alussza örök álmát a 13 féle carrarai márványból összecsiszolt oltárkép nőalakja előtt. Kutyájuk élethű nagyságú szoborként őrzi őket a mauzóleumon kívül.

Betlér vadászkastélya az egyetlen, amit nem dúltak fel a világháború után. A 16 fürdő kézi festésű csempével, bidével, káddal, korát megelőzve szolgálta a kényelmet. Az egyiptomi múmiák, az afrikai állatok , elefánt, kígyóbőr a mennyezeten, krokodil, a barlangra emlékeztető folyosó, a pazar könyvtár, a porcelángyűjtemény, az intarziás bútorok, festmények, az ősök fala, a faragott burkolatok, a szalon, olyan eleganciáról tanúskodik, ami elképzelhetetlen számunkra. Az Andrássy grófok értették a módját a vendégek elkápráztatásának, miközben szerényen, a szolgákat is megbecsülve éltek, akik egy csipkeszerű fehér csigalépcsőn közlekedve szolgálhatták őket.

Krasznahorka várához kisebb túra után jutottunk fel. Még átépítés alatt van a néhány éve tűz martalékává vált vár.

Iglón a főtéren vizsgáltuk a Mária mennybemenetele templomot a 7 db órájával. Az egyik oldalán már kezdődik a tetőszerkezet, ezért nem fért el csak egy óra a kettő helyett. A Vigadó épülete bál- és koncertterem, páholyait, aranyozott díszítését Szombathely is megirigyelhetné. A városháza előtt egy nagyobb harangtól kijelölt úton sétálva, egy szoborról lelógó kisebb harang madzagját meghúzva a gondolt kívánságunk teljesül. A polgármester örül a csoportok érkezésének, harangozásának. Erről a helyről látjuk a faerkélyes házat, melyben a gyógyszerész Csontváry család lakott, és látomását követve lett híres festő Kosztka Tivadarból. A Kosztka név szlovákul csontot jelent, tehát magyarul is Csontváry, szlovákul is Csontváry a Tivadarunk neve.

Szepesi vár, Szapolyai János szülőhelye, Közép-Európa legnagyobb várromja, oldalában a régészek kiraktak egy kelta ló alakot kövekből.

A szomszédos faluban, Zsigrán egy bizonyos Csáki grófnak párhuzamosan 3 felesége és 22 gyermeke volt, mindháromnak építtetett egy kastélyt, ahol a háromszor 7-8 gyerek cseperedett. A hagymakupolás Szent Lélek templomban az egész 6000 oldalas bibliát a falra festették. Alig pár száz méterre gejzírként egy kénes forrás tör a felszínre, ami búcsújáró hely lett a Szent Kereszt kápolna mellett.

Lőcse Szent Jakab temploma felülmúlt minden várakozást. Pál mester által faragott a világ legnagyobb szárnyas oltárán kívül, a freskók, a király és a városi elöljárók ülőhelyei, a lőcsei fehér asszony helye, az orgona, a környék templomainak régi oltárai, mind-mind a templom kincsei. A városháza történelmi filmek helyszínéül, a mellette levő vas szégyenketrec a ledér nőszemélyek büntetéséül szolgált. A dekoratív lőcsei fehér asszony mindig elkésett a miséről, hogy megjelenésével magára vonja a figyelmet, pedig háza a templom oldalában van. A pap ezt megunta és padját hátra vitette. Története szerint árulónak nyilvánították, mert közvetített a várost ostromló Habsburg csapatok és a helyi szenátorok között, ezért Győrben lefejezték.

Késmárk, helyesen Kézsmárk a sajtpiacról kapta nevét, túránk másik meglepetése. Hatalmas vára Thököly Imre születési helye, a város új evangélikus temploma pedig nyughelye a 110 éve hazatért vezér-fejedelemnek. A himnusz éneklése, a szalagok elhelyezése bizsergette szívünket. A vár utolsó tulajdonosa bizonyos Lasky gróf Beáta nevű felesége lengyel származású volt. Kicsit idősebb férjénél, aki egyszer elutazott így a grófné kilovagolt a hegyekbe. Nem tudott hazajönni, mert a magasban leesett a hó, így ott éjszakázott, de közben a gróf hazatért. Becsukatta a kapukat, így felesége csak nagy könyörgésre tudott bemenni a várba, akit 6 évre bezáratott egy toronyba és szabadulása után hamarosan el is hunyt.  A régi városi evangélikus templom fából készült norvég hajóácsok által, kívülről fehérre meszelt falakkal, fazsindellyel a tetején szintén óriási meglepetés. A fordított hajóra emlékeztető hatalmas belső teret körablakok szegélyezik. Nincs egy darab vasszög sem az épületben. Tiszafa oszlopok tartják, az orgonája és az akusztikája is csodás.  Kis téglából épült részében volt az iskola régi kicsi paddal.

Poprád üdülőhely, Szent György temploma a főtéren áll. A házakon helyrajzi szám és házszám is található.

Magas Tátrában Donovali és környéke a síparadicsom, esővel várt minket és persze a köd meggátolta, hogy lássuk a magas csúcsokat, de a trafikosnak jó napja volt.

Selmecbánya egy igazi tárnalátogatást ígért a sárga sisakos, zöld köpenyes, elemlámpás hadseregnek. Mindig csodáltam a bányászok munkáját, most érezhettem a mindig csordogáló vizet, a levegőtlenséget. A város patinás épületei évszázadok óta érintetlenek.

János bácsi, az idegenvezető reggeltől estig pontozta a csapatok munkáját, fenntartva evvel természetes kíváncsiságunkat és nyerniakarásunkat is. Bár lóghattunk az iskolából 4 napot, de több rögtönzött földrajz, irodalom, történelem órán vettünk részt , mintha a suliban lettünk volna. Minden osztálynak kívánok hasonló élményeket.

Szabó Noémi

a Nyitra Iskola 7. osztálya nevében.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.