Márton-nap az első osztályban

2020.11.24

A járványügyi helyzet miatt a diákönkormányzat által szervezett Márton-napi lampionos felvonulás elmaradt, de iskolánk legkisebbjei osztály szinten megtartották a Márton-napi megemlékezést.
A borús idő is kedvezett, mert délidőben is szépen világítottak a saját készítésű lampionok.
Verset is tanultak, és volt Márton-napi eszem-iszom. Igaz nem a hagyományos libaételeket tálalták fel,
megtette az otthonról hozott ropogtatnivaló is.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.