Mazsolaavató

2020.10.21

Második alkalommal rendezte meg iskolánk Mazsolaavató műsorát, melynek keretében felavattuk elsőseinket, akik kedves előadásukkal készültek erre az alkalomra. Az 5. osztályosok által felolvasott eskütétel elismétlése után mind a 30 kisgyermek teljes körű Nyitrás diákká vált, amit megerősítettek egy saját osztályfa elültetésével az iskolaudvaron.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.