Papírgyűjtés

2023.04.25

A Szülői Közösség szervezésében a családok és a lakóterületen élők bevonásával rendkívül eredményes papírgyűjtés volt, felhívva a figyelmet és tudatosítva is tanulóinkban a környezettudatos magatartás, az anyagok újrahasznosításának jelentőségét. Két nagy konténert raktunk tele papírral. Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, szombaton nem esett.

Szülők közül volt aki a kartonokat hajtogatta rendületlenül, volt aki az újságokat kupacolta és volt aki autóval járta a környéket és gyűjtötte a papírt. Most először a zanati városrészen is gyűjtöttek a szülők, gyerekek. Külön köszönet Nekik! Hatalmas összeg folyt be, amit nyomtatók beszerzésére fordítunk.

Nagyon köszönjük Mindenkinek a segítséget!
Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.