Tanévnyitó 2020

2020.09.04

Tanévnyitó gondolatok
“Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy hívnak: igazság.” (D. Rather)
Rather szavaival köszöntöm valamennyi tanulónkat és kollégáimat.

Évek óta az iskola bejáratánál álló és most virágzó szerencsefa köszönti tanévkezdésünket. Ez így van most is. Figyelmeztet bennünket az újrakezdésre, a megújulásra. Kívánom, az idén is hozzon szerencsét mindenkinek.

Bár még emlékeinkben ott van a nyár megannyi élménye, mégis ma kezdetét veszi a 2020-2021-es tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, az élménydús nyarat, ma ismét zajos lesz iskolánk valamennyi osztályterme és mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját, melyben 179 napot fog eltölteni.
235 tanulóval, 11 osztállyal és változatlan tantestülettel kezdjük az évet. Több új tanulót is köszönthetünk az osztályokban, fogadjátok gyerekek őket szeretettel. Egy rendkívüli évet kezdünk, 6 hónappal ezelőtt volt utoljára tantermi oktatás, kipróbáltunk egy új oktatási formát, a digitális oktatást. Azóta elmúlt a nyár és reméljük, járhatunk iskolába az egész tanév során.
Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először iskolánk kapuit diákként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most osztálytermükben. Az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb évfolyamosokat, hogy vigyázzatok rájuk.
Kedves kis elsősök! Életen át tartó tanulásra buzdítalak benneteket! Biztos vagyok benne, hogy a tanító nénik segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat és megannyi örömteli percet fogtok átélni itt a Nyitra iskolában. A két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanító néni, másik oldalon a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi örömteli pillanatot!
Nyolcadikosok, szerintem ti sem hiszitek el, hogy már itt tartotok, és az elsősökhöz hasonló izgalommal álltok a tanévkezdés előtt. Jövőre újra elsősök lesztek, egy középiskolában. Ennek kiválasztásához minden segítséget meg fogtok kapni. Az iskola megteszi a maga részét, a szüleitek is a maguk részéről úgy hogy csak rajtatok múlik, vágyitoknak megfelelő helyen folytathatjátok-e majd tanulmányaitokat.
Az előttünk álló 179 tanítási nap munkaterve elkészült és bizton állíthatom, hogy a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy diákjaink nap mint nap, szeretettel jöjjenek iskolánkba, és akarjanak tanulni.
Gyerekek!
Ennek a tanévnek a jelmondata így szól:
Biztonságra törekvés, vigyázni egymásra és magunkra.
A higiénés szabályok betartása és betartatása a legfontosabb feladat. Ez nélkületek gyerekek, nem fog menni. Az osztályfőnökök részletesen ismertetik veletek és átbeszélitek az ezzel kapcsolatos szabályokat.
Alapvető változások nem történtek iskolánkban. Minden tanár és tanító folytatja a munkát.
Az előző tanév sikereiről is kell szólnunk. A tanév második felében sok tanulmányi verseny elmaradt, de a levelezős versenyeken szép, példamutató eredmények születtek. Németh-Steff Hanna és Németh-Steff Dániel két versenyben is előkelő helyezést ért el. Mindketten országos 1. helyezést szereztek a Sring in the Englis-Speaking Countries versenyben. Sághy Rita tanárnő készítette fel őket. Az előző nyolcadik osztályosok közül 6 tanuló középfokú nyelvvizsgával kezdi meg középiskolai tanulmányait. Gratulálunk nekik is és valamennyi őket oktató angoltanár és lektorunk munkáját is dicséri ez az eredmény.
A nyár rengeteg munkával telt az iskolában. A fenntartó támogatásával megújult a bejárati lépcső, felszereltük az udvari bejáratnál az ivókutat. A tantermek a szülők és kollégák áldozatvállalásának és munkájának köszönhetően tisztán és megújulva vártak benneteket gyerekek. Vigyázzatok a termekre, a falakra, hogy sokáig lehessenek ilyen szépek és tiszták. Sajnos egy nyár végi csőtörés következtében nem tudjuk használni a lektori termet, a virágos termet, a könyvtárat. Nehéz lesz pótolni ezeket.
Az 1. osztály osztályfőnöke Horváth Gyula Zoltánné, Judit néni. 30 kis elsőssel kezdjük az évet.
Az 5. osztályfőnöke Vaskóné Németh Anita lesz. A többi osztály élén nem történt változás.
Váci Mihály költő szavait idézem most:
„Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell!
És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!”
Kívánok erre a tanévre mindenkinek céltudatosságot, lelkesedést, kitartó szorgalmat, jó egészséget, és sok emlékezetes sikert.
Kívánok szülőnek – diáknak – pedagógusnak nagyon sok erőt, türelmet, kitartást mindehhez!
Kívánok sok szép élményt a közös munkához, az új tanévhez!

Ezennel a 2020/21-es tanévet megnyitom!

Dr. Kalocsainé Magyar Éva
intézményvezető

Képgaléria az évnyitóról:

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.