Tanévzáró gondolatok 2022

2022.06.28

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű”

Szinte csak most kezdődött el, és már véget is ért 2021/2022. tanév. Közel tíz hónapja, hogy 40 új kis diák lépett be a tudás kapuján iskolánkba, és mára már olvasni, írni, számolni és ügyesen gondolkodni tudó tanulóvá váltak tanítóik gondos kezei alatt.

Az elmúlt tanév mindenki számára küzdelmes és változatos volt, hisz nap, mint nap új kihívásokkal kellett szembe nézniük diákjainknak. Az év elején még a járvány okozta megszorítások határozták meg napjainkat, karanténba is kerültek osztályaink. Szerencsére mára oldódott a helyzet és bátran gyűlhetünk össze s tarthatunk együttes programokat. Rendkívül sok programban volt részük tanítványainknak. A diákönkormányzat által szervezett, meghirdetett különleges napok sajátos színfoltot jelentettek a mindennapokban.

251 bizonyítványt adhattunk át, minden tanulónk a következő évfolyamon folytathatja tanulmányait.

Az iskola tanulmányi átlaga 4,47 a közismereti tárgyakat tekintve. Iskolánkban az 2. – 8. évfolyamot tekintve 55 diák ért el kitűnő tanulmányi eredményt, és a kiválóan teljesítő első osztályosokat is meg kell említeni. A kitűnők közül is a legjobbak, a tantestület általános dicséretét kiérdemlők. Gratulálok valamennyiüknek.

Öröm és büszkeségre ad okot a tény, hogy 8. osztályosaink újra bebizonyították, egy általános iskolás is képes középfokú nyelvvizsga szintjét nem csupán nyelvtudásban, de érettségben is elérni. Külső felkészítés nélkül, a tanórákon és az erre biztosított szakköri óra adta lehetőséget kihasználva, támaszkodva nyolc év munkájára 15 tanuló középfokú komplex nyelvvizsgát tett, ketten pedig szóbeliből voltak sikeresek. Köszönet érte minden kollégának aki a nyolc év alatt tanította őket, közülük különösen hozzájárult a sikerhez anyanyelvi lektorunk Luchoo Vishalveer, aki első osztálytól tanította őket. Közvetlen felkészítésüket Nagy-Szabó Iréne végezte, aki felsőben a nyelvtanáruk volt. A 3. évfolyamon szintén sikeres nyelvvizsgát tettek diákjaink.

Iskolánk tanulói a minden napi tanulmányi munka mellett szorgalmasan készültek a tanulmányi versenyekre is, amelyből nem volt hiány.

Az országos versenyek 1 – 3. helyezettjei és felkészítő tanáraik SZMJV oklevelét vehették át a tanévzárón. Összesen 12 diákunk egyéni és csapatversenyeken 4 felkészítő tanár munkája eredményeként kaphatott elismerést. Sajnos minden díjat nem kaptunk meg a tanévzáró idejére.

Főként angol nyelvű, matematika és olvasási versenyeken érték el a kiemelkedő eredményeket gyermekeink. Egyesületi vagy iskolai színekben indulva számos sportversenyen szerepeltek diákjaink eredményesen. Tóth András 8. osztályos tanulónk a „Jó sportoló, jó tanuló 2022” kitüntető címet is elnyerte. Dicséret illet minden tanulót és tanárt, támogató szülőt, aki hozzájárult az elért eredményekhez.

Az iskola nem működhet eredményesen a szülők támogatása nélkül. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segítette az iskola működését, szépítette a gyerekek környezetét, bekapcsolódtak az iskola programjaiba.

A Tankerületi Központ pedagógus nap alkalmából 2 kollégánk számára adományozott kitüntető oklevelet példamutató és igényes nevelő-oktató munkájukért.

Csepregi Molnár Adél és Némethné Kovács Katalin

Gratulálunk a kitüntetéshez!

„Jó kertész, aki igazán nevel, tudja, hogy a magban minden benne van.” (Müller Péter)

Ilyen szellemben végzik munkájukat a kitüntetettek és iskolánk tantestülete egyaránt.

Mozgalmas, változatos, izgalmas tanév végén kívánok mindenkinek pihenést, feltöltődést az új tanévre!

                                                              Dr. Kalocsainé Magyar Éva

                                                                       intézményvezető

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.