Ballagás 2021

2021.06.21

„Üres az osztály, most búcsúzik tőle a dalosajkú sok vidám diák
Az együtt töltött szép napok emléke, mint tündérálom vissza-vissza jár.
Amíg az osztályt nézem elmerengve, az én szemem is mintha könnyes lenne.
Búcsúzni tőle jól esik, de fáj.
Üres az osztály nincs lakója már.”

Az utolsó tanítási napon-2021. június 15-én elbúcsúzott iskolánk nyolcadik osztályának 26 tanulója. Miután énekelve végig járták a virágokkal feldíszített termeket, az udvaron diáktársaik, tanáraik, szüleik és ismerőseik körében intettek búcsút otthont adó intézményüknek és lezárták életük ezen szakaszát. Az elmúlt 8 év alatt igazi közösséggé kovácsolódtak össze, sok-sok emlékkel szívükben vágnak neki a középiskolának. Hol mosolyogva, hol könnyeket morzsolva búcsúztak egymástól, az itt maradóktól és mondtak köszönetet szüleiknek, tanáraiknak.

Eredményes és boldog középiskolás éveket kívánunk nekik és szeretettel visszavárjuk őket iskolánkba.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.