Egészségnevelési projektnap

2019.12.07
Iskolánkban 2019. december 7-e az egészség jegyében telt.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében az alsós és felsős tanulók változatos programokban vehettetek részt.
Az egészséges táplálkozás kialakítása érdekében előadást hallgattak egy reform étkezést népszerűsítő vállalkozás vezetőjétől és smoothie-t kóstoltak, majd menükártyát készítettek.
A Szombathely és Járás Egészségfejlesztési Iroda munkatársa az alsósoknak tartott élvezetes foglalkozást, a felsősök pedig a Mentőszolgálat munkatársának közreműködésével újraélesztés gyakoroltak, tanulták meg. Ismereteket szereztek az elsősegélynyújtásról.
Minden osztály részt vett a 8. osztályosok által összeállított és vezetett interaktív foglalkozáson, amely a témakör több elemét érintette. Videofilmek után vetélkedőn adhattak számot a megszerzett ismeretekről.
Galéria:
Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.