„Kezedben a jövő” interaktív kiállítás

2022.04.29

Az 5.b osztályos tanulók a „Kezedben a jövő” címmel a Sportházban interaktív kiállításon vehettek részt.
A Fenntarthatósági Témahét keretében rendezett kiállításon az iskolások a következő témakörökben ismerkedhettek a fenntarthatóság problémáival és ezek megoldásaival: talaj, víz, élővilág, légszennyezés, zajszennyezés, energiák, biodiverzitás, szelektív hulladékgyűjtés. A tanulást interaktív játékok tették még érdekesebbé.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.