Kiállítás

2020.09.25

Nyári olvasmányaink címmel rendeztünk kiállítást iskolánk aulájában. A hagyományos olvasónaplók mellett a gyerekek készíthettek borítóképet, lapbookot vagy szövegtárgyat olvasmányaikhoz kapcsolódóan. A feladat a 6-7-8. évfolyamosok közül több tanuló fantáziáját is megmozgatta, és látványos, kreatív alkotások születtek. Gratulálunk az alkotóknak!

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.