Közlemény

2021.03.30

A 2021/2022-es tanévre az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15-16.

A Tankerületi Központ ezzel kapcsolatos tájékoztatója és az iskolai körzetek beosztása a dokumentumokban olvasható.

A beiratkozás rendjéről részletes tájékoztatást április hó folyamán adunk.

Dr. Kalocsainé Magyar Éva

intézményvezető


Tájékoztató általános iskolai körzetek kijelöléséről: LETÖLTÉS
Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.