Magyar népmese napja a Nyitrában

2022.10.02
Mint minden évben idén is megemlékeztünk a Magyar népmese napjáról, nagy mesemondónk, Benedek Elek születésnapjáról.
Az elsősök részt vettek a városban a Kerek Kerék mesejáraton, a Blaguss-Agora körjáratán. Minden tanulónk magyar népmeséket nézhetett szünetekben az aulában.
Az alsósokra kvíz és totó várt, melyeket csapatokban oldottak meg, a felsősök pedig egyéni versenyen vehettek részt. Minden alsós osztályba érkezett 1-1 felsős diák, hogy felolvasson egy magyar népmesét a piciknek, akik utána meseillusztrációt készítettek.
Mindenkinek köszönjük a részvételt!
Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.