Papírgyűjtés

2022.10.05
A Szülői Közösség szervezésében a családok és a lakóterületen élők bevonásával rendkívül eredményes papírgyűjtés volt, felhívva a figyelmet és tudatosítva is tanulóinkban a környezettudatos magatartás, az anyagok újrahasznosításának jelentőségét. Két nagy konténert raktunk tele papírral.
A rossz idő ellenére rengetegen voltunk gyerekek, felnőttek egyaránt.  Az iskola volt diákjai is részt vettek a gyűjtésen.
Szülők közül volt aki a kartonokat hajtogatta rendületlenül, volt aki az újságokat kupacolta és volt aki autóval járta a környéket és esőben gyűjtötte a papírt.
Külön köszönet Putz Attilának, hogy helyszínt biztosított a zanati papírgyűjtésnek és szombaton azt be is szállította nekünk.

Hatalmas összeg folyt be, ezt okostábla valamint laptop-k beszerzésére fordítjuk.

Nagyon köszönjük Mindenkinek a segítséget!
Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.