Meghívó

2019.11.01

A volt Szövő Utcai Elemi Iskola 75 évvel ezelőtt a városunkat ért II. világháborús bombázások következtében megsemmisült. Erre az eseményre szeretnénk emlékezni egy kis műsorral és koszorúzással az iskola valamikori helyén lévő emlékoszlopnál. A megemlékezést mint jogutód a Nyitra Utcai Általános Iskola diákjai közreműködésével történik. Utána az iskola aulájában szeretnénk egy korabeli dokumentumokból összeállított kis kiállítást megnyitni.
Mindenkit szeretettel várunk a megemlékezésre és a kiállítás megnyitására!

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.