Nemzeti Összetartozás Napja

2024.06.11

JUHÁSZ GYULA: TRIANON

(részlet)

Nem kell beszélni róla sohasem,

De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet.

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.

A Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon kívül.

Az iskolai megemlékezést Dr. Kalocsainé Magyar Éva igazgatónő nyitotta meg. Beszélt arról, hogy miért fontos a megemlékezés és ez a nap a magyarok számára.

Majd 11 órakor az egész iskola közösen elénekelte Szarka Tamás-Kézfogás című dalát, mint sok száz diák az országban, ugyanebben az időpontban.

Iskolánkból áprilisban a két 7. osztály Erdélybe utazott a Határtalanul program keretében, hogy megismerkedjen az ott élő magyarokkal. Erről az utazásról prezentációt készítettek és külön- külön bemutatták az alsósoknak és felsősöknek, sok-sok képpel és személyes élményekkel tarkították a bemutatót. Ezután a felsősök Kahoot játék során tesztelhették, mennyit jegyeztek meg a hallottakból, az alsósok pedig osztályonként- játékos feladatokat oldottak meg, mint például szókereső játék, labirintus, maci hajtogatás, de az erdélyi rovásírás tanulmányozása után megfejthették a ’titkos’ üzenetet, és írhattak is egymásnak. Kiállítás is készült az utazás egyes állomásait bemutató tablókból.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.