Országos angol nyelvű vers-és prózamondó verseny

2022.01.08

Iskolánkat 3 tanuló képviselte idén a budapesti Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület által online megszervezett országos angol nyelvű vers-és prózamondó versenyén. Győrvári Lili Anna 4. osztályos tanuló és Gáspár Viktória 5.b osztályos tanuló oklevelet kapott a versenyen való eredményes részvételéért, Németh Frida 1.b osztályos tanuló pedig különdíjban részesült a zsűritől szép versmondásáért.
Gratulálunk tanulóinknak!

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.