Szülői összefogás az iskoláért

2021.09.14

Papírgyűjtés és folyosófestés volt a programja a szombati napnak (2021. 09. 11.) az iskolában. A Szülői Közösség szervezésében a családok és a lakóterületen élők bevonásával rendkívül eredményes papírgyűjtés volt, felhívva a figyelmet és tudatosítva is tanulóinkban a környezettudatos magatartás, az anyagok újrahasznosításának jelentőségét.

Két konténerben összesen 242 240 Ft ára papír gyűlt össze. A Szülői Közösség ezzel az összeggel az iskola bútorbeszerzését támogatja.

Amíg az udvaron a papírgyűjtés zajlott az épület emeletén az ott tanító tanítónők, osztályfőnökök kezdeményezésére lelkes szülői társaság kifestette a folyosót. Szülői adomány volt minden hozzávaló. A fal nagyon szép lett, kezdődhet a dekorálás.

Kint is bent is nagyon jó hangulatban zajlott a munka. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon részese volt ennek a közösséget megmozgató napnak.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.