Új interaktív táblák

2021.09.14

Az iskolát támogató alapítvány, a Nyitra Utcai Iskoláért Alapítvány a nyár során 2 SMART interaktív táblával ajándékozta meg iskolánkat. Egy további ugyanilyen táblát kaptunk Kozma Norbert úrtól.

Három tábla beszerzése, felszerelése és beüzemelése szülői segítséggel történt.

A táblák felszerelésével elmondhatjuk, hogy 2 tantermünk és egy csoportszoba kivételével minden tantermünkben, szaktantermünkben interaktív tábla segíti az oktatást. Így lehetőséget kaptunk arra, hogy a legtöbb tantárgyból és csoportban digitális eszközök, módszerek felhasználásával tegyük hatékonyabbá oktatásunkat.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy korszerűbb körülmények közt folyhat az oktatás iskolánkban.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.