Beiskolázási felhívás

FELHÍVÁS

a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az
első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi
eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a
hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap
kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy az
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
felületen keresztül – regisztráció után – lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az
időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12.  (péntek)  8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást:
    • óvodai szakvéleményt, vagy
    • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményét,
  • továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot.

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Tankerületi igazgató


A Kormányhivatal közleménye a tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozásának időpontjáról

A Kormányhivatal közleménye az általános iskolák át-, vagy felvételi körzethatárairól

e-ügyintézési tájékoztató