Beiskolázási tájékoztató

A 2018/2019. tanévre az általános iskolai elsõ osztályba történõ beiratkozás az alábbiak szerint történik:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 18 óráig.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
    • óvodai szakvélemény (2011. évi CXC. tv. 45. § (4)a)
    • járási szakértõi bizottság szakértõi véleménye (15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 11.§(1)c)
      • sajátos nevelési igényû gyermekek esetében a Szakértõi Bizottság szakértõi véleménye (2011. évi CXC. tv. 91.§(2))

 

A mellékletben lévõ dokumentumokat, amennyiben módjában áll a szülõknek, kérjük, elõre kitöltve szintén hozzák magukkal. Természetesen a helyszínen is kitölthetõk.

A beiratkozás alakalmával nyilatkozatot kérünk a napközis szándékról és az étkezésrõl is.

Az 1. számú nyilatkozat kitöltésénél kérjük jelölni a két tanítási nyelvû képzést.

Letöltheto mellékletek:

1. számú melléklet: Jelentkezési lap
2. számú melléklet: Nyilatkozat az életvitelszeru tartózkodásról
3. számú melléklet: Nyilatkozat a szüloi felügyeleti jog gyakorlásról
6. számú melléklet: Hit- és Erkölcstan Nyilatkozat