ISKOLÁBAN AZ ERDŐ

2024.04.11

Lelkes fogadtatásra talált iskolánkban az Országos Erdészeti Egyesület programja, az Iskolában az erdő.

Az Agrárminisztérium által támogatott és az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált Iskolában az Erdő c. programban az erdők megőrzéséről, az erdei élővilágról és a benne zajló folyamatokról játékos formában szerezhetnek ismereteket a gyerekek. Az Iskolában az Erdő program keretében a minősített Erdészeti Erdei Iskolák erdőpedagógusai kitelepülve a magyarországi közoktatási intézményekbe az erdők és a fenntarthatóság témakörében foglalkozást tartanak a tanulóknak. Az Iskolában az Erdő program célja, hogy az erdőkkel kapcsolatos tudást élményszerűen adja át az általános iskolásoknak. A diákok széles körű ismereteket szerezhetnek az erdők növény- és állatvilágáról, közelebb kerülhetnek a fenntartható gazdálkodás témaköréhez, valamint betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek munkájába is.Az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést.

A 2.a, 2.b, 3.a, 3.b osztály tanulói nagy érdeklődéssel vettek részt a Muck Endre Erdészeti Erdei Iskola erdőpedagógusa, Takács Viktor által vezetett jó hangulatú, játékos foglalkozásokon.

Csodás délelőttünk volt. Köszönjük szépen a sok ismeretet és élményt!

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.