Mazsolaavató

2022.09.30

Idén is felavatták az ötödik osztályosok kis elsőseinket, akik műsoruk után, valamint az avatószöveg elismétlésével teljes körű Nyitrás tanulókká váltak.

Hagyományainkhoz híven mindkét osztály elültette saját fáját az udvaron (az 1.a osztály fa felajánlását köszönjük a Pogácsás Díszfaiskolának), majd piknikkel zárták a délutánt.

Közeledő események:
Képzés
Nyitra Utcai Általános Iskola 2005 szeptemberétől magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást biztosít. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.
CROM Robotikai Klub
A klub célja, hogy tehetséges, érdeklődő gyerekek számára robotikai, elektronikai, programozási területen lehetőséget biztosítson az érdeklődésüknek megfelelő korszerű ismeretek magasabb szintű elsajátítására.